Sistemi i Planifikimit të Integruar në Shqipëri

Sistemi i Planifikimit të Integruar siguron që menaxhimi i politikave publike dhe financave të zbatohet në një mënyrë efikase të harmonizuar dhe të integruar. IPS siguron vendimmarrje të informuar bazuar në prova që i mundësojnë qeverisë të përcaktojë qartë planin strategjik dhe shpërndarjen e burimeve financiare. IPS është implementuar që nga viti 2000 si një reformë afatgjatë që siguron qëndrueshmëri dhe modernizim të administratës publike.
Lajme

Këtu gjeni lajmet më të fundit

Takimi i Grupit Mbështetës të IPS TF-2

IPS TF Support Group Meeting took place on October 25th, 2019 to discuss about the project progress so far as well as some highlights of main components. The meeting was chaired by Mrs. Majlinda Dhuka, Vice Secretary General, Director of…

Trajnimi i zyrave të thesarit për portalin dhe arkivin elektronik

Starting from September, all TDO’s with the support of Business Process Directorate in General Treasury Department are training respective BIs for the implementation of the electronic archive of all supporting documents for their transactions executed in AGFIS.  For this purpose, AFMIS…

EAMIS drejt fazës së pranimit

In a meeting held in September, with participation from WB team, EAMIS team, NAIS staff and the CFCU, two main topics were discussed: (i) the status of the final Operational Acceptance Certificate (OAC), and (ii) where we stand on the post-warranty contract…

Kryeministria
Blv Dëshmorët e Kombit Tiranë Shqipëri
info@ips.gov.al

Me mbështetjen e:

Abonohu për gazetën